Normes d'úsA Gallecs, és especialment obligatori portar els gossos lligats i prohibit la circulació amb vehicles (excepte autoritzats i ús agrícola). Respectant les normes d'ús en assegurem de preservar els valors naturals de l'espai protegit de Gallecs.

martes, 20 de diciembre de 2011

Resum sortida 18 de desembre de 2011El cel blau i clar va donar un ambient excel·lent a la sortida naturalista que va transcorre per l’espai protegit de Gallecs. Quatre monitors de les entitats DRAG (Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs) i PDG (Plataforma per la Defensa de Gallecs) van guiar voluntàriament a una trentena de persones procedents de diversos municipis que integren l’EIN (Espai d’Interès Natural). Es van detectar 40 espècies diferents d’ocells al llarg de la caminada, moltes d’elles protegides per la legislació ambiental, entre les que cal ressaltar dues que s’inclouen dins l’Annex I de la Directiva Aus Europea: l’Àguila calçada i la Tallareta cuallarga. Sens dubte, l’observació més espectacular de totes fou la de l’àguila calçada que es va observar a plaer durant minuts i minuts a la banda sud de l’Autopista. També cal remarcar l’observació del botxí meridional, una espècie molt escassa a Gallecs, o la cadernera, un ocell comú abans i que ha anat disminuint al llarg de les darreres dècades. DRAG continuarà amb la difusió i divulgació dels valors naturals de Gallecs a través d’aquestes sortides al llarg del 2012, una qüestió que l’entitat considera clau des d’un punt de vista cultural i de conservació del