Normes d'úsA Gallecs, és especialment obligatori portar els gossos lligats i prohibit la circulació amb vehicles (excepte autoritzats i ús agrícola). Respectant les normes d'ús en assegurem de preservar els valors naturals de l'espai protegit de Gallecs.

jueves, 15 de septiembre de 2011

Blog del Drag

El D.R.A.G estrena blog.

Som una associació dedicada a la preservació, l’educació ambiental i la divulgació de la fauna i flora local de Gallecs i el Vallès. També contribuïm al coneixement del medi a través d’estudis de seguiment de la fauna i la flora. Vam néixer amb un interès especial en els rèptils i amfibis, bioindicadors força determinants per establir l’estat general de salut dels diferents ecosistemes on viuen, però a l’actualitat s’ha incorporat una secció d’ornitologia i botànica, i estem interessats en qualsevol grup faunístic (mamífers, invertebrats, etc.).

No hay comentarios:

Publicar un comentario