Normes d'úsA Gallecs, és especialment obligatori portar els gossos lligats i prohibit la circulació amb vehicles (excepte autoritzats i ús agrícola). Respectant les normes d'ús en assegurem de preservar els valors naturals de l'espai protegit de Gallecs.

lunes, 31 de octubre de 2011

Beneficis directes

Des de DRAG sempre hem insistit en el beneficis que aporta una natura en condicions cap a l'ésser humà. Gallecs ademés de ser un important pulmó, potser l'últim del Vallès, un bonic lloc on passejar, o un ideal emplaçament per a projectes de educació ambiental és un espai ple de vida natural quan deixem una mica de llibertat a la pròpia natura. Si els animals hi estan agust podem trobar que aquests poden repercutir directament al nostre benefici qüotidia. És el cas que ens tracta avui. El company Erik Corella de Santa Perpètua de la Mogoda ens ha enviat unes fotografies d'una Àguila Calçada Hieraaetus pennatus  depredant un Colom Roquer Columba livia que tant molestos poden arribar a ser a les nostres poblacions. Aquesta espècie és fàcil de veure a l'espai en determinades èpoques del any i demostra l'important paper depredador que tenen les rapinyaires a Gallecs, i com això ens pot beneficiar, a nosaltres però també a la qualitat de l'espai. A continuació unes fotografies:

Àguila Calçada Hieraaetus pennatus a Gallecs


Moltes gràcies Erik per les fotografies!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario